medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Bakom förmånskonceptet ”Militum Respons” står företaget Militum Respons AB med organisationsnummer 556859-2595. Med ”Militum Respons” avses även förmånskoncept för militär personal och individer kopplade till frivilliga försvarsorganisationer, i första hand webbplatsen www.militum.se men även andra aktiviteter som syftar till att förmedla rabatter och erbjudanden till ovan nämnda målgrupper.

Dina personuppgifter

Militum Respons lagrar dina personuppgifter som lagen föreskriver. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Militum Respons äger ett register över sina medlemmar. För att säkerställa att uppgifterna, om de till följd av olovligt intrång hamnar i orätta händer, inte skadar din eller rikets säkerhet, efterfrågar vi endast begränsade uppgifter om dig som medlem. Registret innehåller därför endast namn, e-postadress, vapenslag och ort. Marknadsföring kan ske via i första hand e-post. Som medlem kan du få ta emot erbjudanden som för vissa personer kan vara skadliga, t.ex. avseende alkohol. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev genom att klicka på länken som finns längst ner i mailet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part eller till våra samarbetspartners. Personuppgifterna sparas under den tid du har ett pågående medlemskap.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära ett utdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till info@militum.se eller via post till Militum Respons AB, Kopparbergsvägen 45, 722 19 Västerås. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom högst en månad.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag om vilka uppgifter vi har sparat om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan. Du kan skicka mail till info@militum.se eller ringa 021 38 30 94.

Avslut av medlemsrelation - radering av personuppgifter

Om du vill avsluta medlemsrelationen helt är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter. Vi raderar dina uppgifter skyndsamt, dock senast inom 14 dagar.

Cookies

Cookies - enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. På Militum Respons används permanenta cookies för bästa funktionalitet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för kassan. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen. Du kan spärra cookies men då kommer tyvärr inte alla funktioner på sidan att fungera som de ska.

MILITUM RESPONS

Militum Respons AB, Kopparbergsvägen 45, 722 19 Västerås. Telefon: 021 38 30 94.

shutterstock_1554789602.jpg

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.