Guardy

Guardy hjälper föräldrar att själva bestämma vilket innehåll och appar som barnen kommer åt via internet på deras mobil, padda eller dator!

De som har tagit fram Guardy är själva föräldrar och oroades av hur mycket porr, våld, droger m.m. som är tillgängligt frivilligt och ofrivilligt för våra barn via internet. Guardy är deras sätt att bidra med ett verktyg där föräldrar själva bestämmer vad som är tillgängligt och inte.

De har varit verksamma i över 12 år, Guardy är det de brinner för.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.