PM & Vänner Hotel

Välkommen till PM & Vänner – ett hotell och en restauranggrupp i hjärtat av Småland. Deras filosofi är baserad på de tre hörnstenarna skog, äng och sjö. Genom denna filosofi vill de med stolthet visa upp den rikedom som regionen erbjuder.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.