Relivo

Relivo är grundat i Sverige med en bakgrund från medicintekniska produkter. Relivos team av nordiska näringsfysiologer och forskare har dedikerat tagit fram det snabbaste och effektivaste sättet att få i sätt heltäckande näring, varje dag.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.