Solve A Mystery

Solve A Mystery AB är ett svenskt företag som drivs framförallt från Köpenhamn i Danmark. De erbjuder mordmysterier, inspirerade av verkliga händelser, som tar med deltagaren på en självguidad tur genom den valda staden. Alla mysterier finns på engelska, och vissa finns även översatta till det lokala språket. De erbjudare produkter i 13 länder just nu, men expanderar ständigt till ytterligare platser.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.