Bilkåren

Anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

Image

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Bilkåren rekryterar och utbildar förare till Sveriges totalförsvar.

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 4.400 medlemmar som är med i ungefär 50 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Eftersom vi finns över hela landet hittar du en Bilkår nära dig!

Varför behövs Bilkåren?

I Bilkåren får du en god möjlighet att få en meningsfull fritid. Att bli en pusselbit i det som bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Bilkåren behövs för att göra totalförsvaret komplett. Tänk dig ett totalförsvar utan transporter och logistik. Allt skulle stå stilla!

Bilkåren står för hög kvalitet när det gäller transporter och fyller en otroligt viktig del inom såväl det civila försvaret som det militära.

Image

Kontaktuppgifter

E-post:kansliet@bilkaren.se

Telefon:08-579 388 90

Hemsida: www.bilkaren.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.