SVERIGES RESERVOFFICERARE

Anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

Image

förbundet sveriges reservofficerare (Sverof)

Sverof är en intresseorganisation som samlar reservofficerare ur Amfibiekåren, Armén och Flygvapnet. Förbundet verkar för att stärka bilden av reservofficerskapet såväl civilt som militärt, genom att till exempel påvisa och exemplifiera hur reservofficerens unika dubbla kompetenser bidrar till svenskt totalförsvar. Organisationen har också ett nära samarbete med Försvarsmakten och sprider kunskap om hur intresserade kan söka till reservofficersutbildningen eller gå över till en tidvis anställning från en kontinuerlig officerstjänst.

Sverof har i dagsläget ungefär 1500 medlemmar och befinner sig i tillväxt. Genom ett medlemskap i Sverof erbjuds reservofficeren bland annat fackligt stöd vid militär tjänstgöring genom Förbundet Reservofficerarna och utbildning genom Försvarsutbildarna. Dessutom finns det ett tiotal lokalavdelningar runtom i Sverige som genomför lokal verksamhet för reservofficerare i närområdet.

Är du också reservofficer, eller är du intresserad av att bli det? Läs mer om vilka förmåner du får som medlem i Sverof och om hur du blir reservofficer på Sverofs hemsida.

Image

Kontaktuppgifter

E-post: kansli@sverof.se

Telefon: 076 - 309 84 03

Hemsida: www.sverof.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.